Spotify спира да възпроизвежда след няколко секунди